DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7118 – 11.5.2016
Disposicions
DEPARTAMENT DE SALUT INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/1158/2016, de 12 d’abril, per la qual es publica el Pla d’ordenació de recursos humans de l’Institut Català de la Salut (ICS) per al període 2016-2020.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×