• Servirà per evidenciar i promocionar espais específics per a que les dones sanes puguis ser ateses per llevadores en un ambient segur
  • L’estudi recollirà l’atenció rebuda per les dones durant les fases de dilatació, part i puerperi a diferents hospitals públics

(Barcelona, 4 de maig de 2016).- El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) impulsa el primer estudi per a determinar quina és la proporció de parts normals –sense riscos obstètrics- atesos per llevadores als hospitals públics catalans, una dada que es vol comparar amb els registres generals de salut dels nadons en el moment de néixer i que aportarà llum sobre els resultats obtinguts en els casos dels parts atesos íntegrament per les llevadores. Unes dades que, fins ara no han estat explorades a nivell global a Catalunya.

«Aquest estudi servirà per evidenciar els resultats d’aquests parts de dones sanes i de les seves criatures i reforçar així la necessitat de promoure espais específics per que les dones sanes puguin ser ateses per llevadores en un ambient segur i alhora càlid i confortable», explica Ramon Escuriet, membre de la comissió de llevadores del CCIC i coordinador de l’estudi.

El debat sobre quin és el millor model d’atenció a la maternitat és global. Existeixen al món diferents models d’atenció dels serveis de maternitat, amb diferències en les intervencions i en els resultat de les mateixes. Diferents estudis han mostrat els bons resultats que s’obtenen en unitats d’atenció al part separades de les unitats obstètriques clàssiques i el que suposa en termes d’intervenció obstètrica – com el cas de les cesàries – i de reducció de costos en l’atenció a parts de dones que no presenten riscos obstètrics afavorint la salut de la dona i del seu fill.

L’estudi espera recollir aquestes dades i poder estudiar la situació a Catalunya amb l’objectiu d’afavorir la promoció d’aquests espais específics per a les dones sanes que no presenten cap risc ni complicació en el part.

L’estudi, el resultat del qual es donarà a conèixer el 2018, està coordinat per l’Hospital General de l’Hospitalet i recollirà les dades dels casos de parts normals i d’un sol nadó atesos per llevadores a l’Hospital General de l’Hospitalet, Hospital Parc Taulí de Sabadell, Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Hospital del Vendrell, Hospital de Terrassa, Consorci Sanitari Alt Penedès, Hospital Arnau de Vilanova, Hospital del Mar, Hospital Joan XXIII de Tarragona, i fins 10 hospitals més que en l’actualitat estan tramitant la seva adhesió a l’estudi.

Enllaços d’interès:

Estudi MIDCONBIRTH: Midwives’ contribution to normal childbirth care: Cross-sectional study in public hospitals in Catalonia

Escuriet R, Pueyo M, Biescas H, Espiga I, Colls C, Sanders M, et al. La atención al parto en diferentes países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Matronas Prof. 2014; 15(2): 62-70.

Escuriet R, Pueyo M, Biescas H, Colls C, Espiga I, et al. Obstetric interventions in two groups of hospitals in Catalonia: a cross-sectional study. BMC Pregnancy and ChildbirthBMC series 2014 14:143

Sobre el CCIC

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC) està format per tots els col·legis territorials d’infermeres i infermers de Catalunya, representant a més de 43 mil infermeres i infermers col·legiats. Es tracta d’una corporació de dret públic la finalitat principal de la qual és representar la professió infermera davant les administracions públiques, corporacions professionals i d’altres entitats a fi de vetllar per la defensa de la professió infermera d’acord amb els interessos i necessitats dels ciutadans de Catalunya en relació amb l’exercici professional infermer.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×