En total, han realitzat 51 activitats formatives durant 2015 entre Tarragona i Tortosa amb un càlcul de 1.941 hores de formació

El Col·legi d’Infermeres i Infermers de Tarragona treballa amb un doble objectiu, la representació i defensa de la professió infermera, protegint els drets i deures dels col·legiats i l’exercici correcte de la professió pel servei que presta a la societat. D’acord a aquestes finalitats promou activitats formatives que contribueixen al desenvolupament professional, afavorint l’actualització en els avenços  tecnic-sanitaris.
Una mostra d’aquesta ferma voluntat en oferir una formació àmplia i complerta és que l’any 2015 es van realitzar 51 activitats formatives entre Tarragona y Tortosa amb un total de 1941 hores de formació i 1243 alumnes.
El Col·legi és un punt de contacte dinàmic que serveix per fer créixer la identitat professional de les infermeres i infermers, al mateix temps que afavoreix la seva interrelació. En aquesta línia, existeixen les diferents comissions de treball obertes a tots aquells que vulguin participar en l’assessorament a la Junta Directiva en qüestions de l’àmbit competencial, formació específica i difusió de coneixements entre els col·legiats, deontològica, comunitària, infermeria del treball, medico quirúrgica, pediatria, recerca atenció urgent
i prehospitalaria, geriatria, llevadores, salut mental i ajuda social i humanitària.
Pel que fa a l’àmbit de la recerca, cal destacar que també ocupa un paper rellevant entre els objectius del Col·legi, culminant amb una jornada que va tenir lloc a l’any 2015 amb la presentació de 8 projectes d’investigació, 12 treballs de recerca i 95 pòsters.
El Col·legi es una entitat jove. Dels 3.800 col·legiats 1.234 estan en la franja d’edat dels 19 a 35 anys, i 1.078 es troben en la franja d’edat de 35 i 45. A destacar aquells membres col·legiats d’edats superiors als 70 anys que també tenen el seu espai.
Col·legi Professional 2.0
Des de l’actual Junta del Col·legi es destaca que «hem fet una aposta per modernitzar la nostra entitat incorporant les millores necessàries per disposar d’un col·legi 2.0, paperless, accessible pel col·legiat i el ciutadà».
D’altra banda, el Col·legi destaca també en relació als reptes actuals que tenen els professionals de la infermeria per davant que «com a professió estem en un moment complicat, el col·legi de Tarragona juntament amb els altres tres col·legis catalans i a través del Consell, treballem amb el Departament de Salut per trobar cobertura jurídica per les infermeres a Catalunya, en tant no es derogui el Real Decreto referit a la prescripció infermera, que no contempla la realitat del nostre treball de sempre i les competències que ens dona la nostra titulació universitària» i conclouen que «continuarem lluitant per la nostra professió».

Veure notícia Més Tarragona 27/04/2016

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×