Durant el mes de maig, l’organització informarà sobre el lloc i els criteris de realització de les proves.

La Unitat de Selecció i Provisió de l’Institut Català de la Salut (ICS) informa que la realització de la primera prova del concurs oposició serà el proper 19 de juny.

La distribució horària per categories és la següent:

  • 9 h – Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (TCAI-T.LLIURE-2015).
  • 11.45 h – Llevador/a (LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015).
  • 11.45 h – Auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM-T.LLIURE-2015).
  • 16 h – Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-T.LLIURE-2015).
  • 16 h – Facultatiu/iva especialista en pediatria (PED-T.LLIURE-2015)
  • 16 h – Zelador/a (ZEL-T.2016)
  • 19 h – Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-T.LLIURE-2016)

Les adreces dels llocs de realització de la primera prova es publicaran la segona setmana de maig de 2016. Per a les persones aspirants que han optat a fer la prova a la ciutat Barcelona, es publicarà també la distribució per cognoms entre els centres universitaris on es durà a terme.

La segona setmana de maig de 2016 també es publicaran els criteris que regiran la realització i valoració de la primera prova prevista a la convocatòria.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×