DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7105 – 22.4.2016
Disposicions

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/993/2016, de 18 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte de la Mesa sectorial de negociació de sanitat de mobilitat voluntària, de personal estatutari, oberta de manera permanent per a l’atenció primària de l’empresa pública lnstitut Català de la Salut (codi núm. 79100042132016).

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7105 – 22.4.2016
Disposicions

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
RESOLUCIÓ TSF/992/2016, de 14 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord d’adhesió de l’empresa Banc de Sang i Teixits al I Conveni col·lectiu de treball d’hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental (codi de conveni núm. 79100015022016).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×