S’ha publicat al BOE, la convocatòria dels infermers que van superar les EIR, per als actes d’assignació de places, que tindrà lloc el 18 i 19 d’abril.
Si voleu accedir a tota la informació podeu fer-ho a través del següent link: http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/01/pdfs/BOE-A-2016-3133.pdf
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×