Hem actualitzat els fitxers adjunts a la convocatòria (peu de pàgina).

Us tornem a recordar:

DIA
31 de març de 2016, dijous
HORA
17:00 hores en primera convocatòria
17:30h hores en segona convocatòria
LLOC
Col·legi Oficial  d’Infermeres  i  Infermers
C/ Pau Casals,13 – 5è 43003 TARRAGONA
En compliment del que disposen els Estatuts Col·legiats vigents, em plau convocar-vos a petició de la Presidenta, a l’Assemblea General Ordinària del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona i província, que es celebrarà el dia i lloc especificats en aquesta convocatòria, i segons ordre del dia:


ORDRE DEL DIA

  1. Obertura de l’Assemblea
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del dia 27/03/2015.
  3. Informe auditoria
  4. Memòria activitats any 2015
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, del tancament de l’exercici de l’any 2015.
  6. Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost estimatiu d’ingressos i despeses de l’any 2016.
  7. Precs i preguntes.

El pressupost estarà a la vostra disposició a la Seu Col·legial i a la pàgina web del Col·legi.

Atentament,
Tarragona, 15 de març de 2016

A continuació podeu descarregar:

I visualitzar el resum de la Memòria del 2015:

memoria2015

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×