Bon dia, us informem de noves publicacions del D.O.G.C. :

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7077 – 11.3.2016
Càrrecs i Personal

DEPARTAMENT DE SALUT
RESOLUCIÓ SLT/597/2016, de 2 de març, de nomenament del senyor Ismael Piñas i Forcadell com a gerent de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre del Servei Català de la Salut. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7077/1479717.pdf

RESOLUCIÓ SLT/598/2016, de 2 de març, de nomenament del senyor Roger Pla i Farnós com a gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona del Servei Català de la Salut. http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7077/1479594.pdf

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×