DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7064 – 23.2.2016
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT RESOLUCIÓ SLT/400/2016, de 25 de gener, per la qual es convoca concurs restringit de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFIC-MVP-2016), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-MVP-2016) i tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d’infermeria (TCAI-MVP-2016), integrat a l’Institut Català de la Salut des del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×