L’assegurança de Responsabilitat Civil que cobreix als Col·legiats de Tarragona està concertada amb la companyia “ZURICH“.

Les característiques principals són:

Risc cobert: responsabilitat civil professional dels col·legiats en el desenvolupament propi de la seva activitat professional o especialitat sanitària, tal com es regula en la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries, incloent l’activitat docent, la depilació per làser, teràpies alternatives i pírcing.
Sumes assegurades i cobertures:
Màxim d’indemnització per sinistre: s’incrementa a 3.500.000. – €.
Límit per anualitat: 21.000.000.- €.
Termini: un any, renovable si no hi ha preavís.
Inhabilitació professional: Se n’incrementa l’import de la indemnització màxima fins 1.500. – € mensuals, durant un màxim de 18 mesos, termini que també ha estat augmentat.
Assistència legal davant agressions.
Contra demanda davant acusacions desestimades per resolució judicial ferma que acrediti l’existència de mala fe o temeritat per part del demandant.
Com a conseqüència de tot això, s’inclouen al present dossier els següents documents:
1. – Condicions particulars i addicionals de l’assegurança de responsabilitat civil professional.
2. – Normes de procediment davant de qualsevol reclamació formulada a col·legiats i informació a facilitar des dels Col·legis al Consell General quan es produeixi un sinistre.
Formulari de comunicació de sinistre de responsabilitat civil o penal, a emplenar en cada cas pel col·legiat/a afectat/a per a la seva tramesa pel Col·legi a aquest Consell General.

Pòlissa de Responsabilitat Civil

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×