Des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, juntament amb la Fundació Galatea, ens hem proposat dur a terme el primer estudi europeu sobre la salut de les infermeres i infermers que ara et presentem i pel qual demanem la teva col·laboració.

Es tracta simplement de complimentar una enquesta on-line i autoadministrada, que ens permetrà avaluar i comparar la salut de les infermeres catalanes, conèixer acuradament els factors de risc que ens poden afectar, i així poder dissenyar estratègies preventives o assistencials per donar-hi la millor resposta com un servei més a la comunitat col·legial.

Per dur a terme aquest estudi us demanem la vostra col·laboració omplint un qüestionari que té una durada aproximada de 15-20 minuts. Ho podeu fer en format electrònic, a través d’aquest enllaç.

Tot el procés està dissenyat per garantir l’anonimat i l’absoluta confidencialitat de les vostres dades i respostes al qüestionari. Quan disposem de l’informe de resultats de l’estudi, es podrà consultar a la pàgina web de la Fundació i del Consell de Col·legis i sereu els primers en saber-ho quan es facin públics.

Si desitgeu més informació, no dubteu en contactar amb Lucía Baranda (649 096 552), Anna Mitjans (935 678 856 o fgalatea@fgalatea.org) o Isabel Quintana (93 212 8108 o iquintana@coib.cat)

Per què fer aquest estudi?

Els professionals sanitaris, per la naturalesa del exercici estan més exposats que d’altres col·lectius a patir situacions de risc psicosocial que, moltes vegades, s’enfoquen des d’una perspectiva de menysteniment del risc, autodiagnòstic o automedicació. Aquestes actituds generen sovint retards diagnòstics o de tractament que en compliquen el pronòstic.

La convulsa situació econòmica que venim patint des de l’inici de la crisi, ha esdevingut un determinant social que afecta de manera negativa la salut dels ciutadans, tal i com demostren estudis realitzats per diverses agències d’avaluació. Els professionals no hi estem exempts i, fins i tot, moltes vegades en patim les conseqüències en el sí i esdevenir de la nostra tasca dins el sistema sanitari.  Conèixer els factors estressants o les conductes o situacions de risc que poden afectar la nostra salut com a professionals, esdevé una informació imprescindible per dissenyar i posar en marxa des dels col·legis professionals projectes encaminats a la prevenció de riscos o el control de les patologies que se’n poden derivar.

Què és la Fundació Galatea i quina relació té amb el col·lectiu infermer?

Fa més de 15 anys , el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona creava, en el marc d’un conveni subscrit amb la Fundació Galatea, el Programa RETORN. Aquest programa, pioner a Europa pretén prestar una atenció de qualitat a aquells professionals que presenten  patologies mentals o addiccions.

La Fundació Galatea, membre fundador de l’European Association for Physician Health (EAPH) i un referent a Espanya i a Europa en la implantació i desenvolupament de programes d’atenció integral als professionals sanitaris en situació de malaltia, promou diverses línies de recerca per conèixer l’estat de salut i les condicions de treball de les professions sanitàries més exposades a les esmentades situacions de risc, amb la finalitat d’adaptar les seves intervencions assistencials i preventives.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×