El Ministeri d’Educació va publicar al BOE el 30 de novembre la resolució que determina que el títol de Diplomat/da en Infermeria es correspon amb el Nivell 2 (nivell de grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).

També s’indica que el nivell 2 del MECES es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions.

Per consultar el BOE fes clic aquí.

Si en algun moment calgués acreditar aquesta correspondència es pot fer de dues maneres diferents:

• Amb  una fotocòpia del BOE presentada de forma conjunta amb el títol de Diplomat/da en Infermeria

• Amb un certificat de correspondència que es pot obtenir des de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació.

Què vol dir que el Títol de Diplomat/da es correspon al Nivell 2 del MECES?

L’equiparació al nivell 2 del MECES vol dir que aquesta correspondència es realitza a efectes acadèmics i professionals.

Això significa que tots els infermers i infermeres, independentment del títol universitari que tinguin (Diplomat en Infermeria o Grau en Infermeria) tenen els mateixos drets des del punt de vista acadèmic amb el mateix accés a les diferents opcions formatives existents (màsters i doctorat), i des del punt de vista professional, amb les mateixes competències i així poder optar als mateixos llocs de treball amb les mateixes condicions i a la lliure circulació de professionals a nivell europeu.

Aquesta correspondència és una convalidació automàtica al títol de Grau?

No. Es tracta d’una equiparació a efectes acadèmics i professionals. Per obtenir el títol de Grau cal realitzar un curs d’adaptació en alguna de les Universitats que ofereixin aquesta possibilitat.

És necessari l’obtenció del títol de Grau en Infermeria?

No. Amb l’equiparació a nivell acadèmic i professional les infermeres i infermers tenen els mateixos drets.

Com puc descarregar el certificat de correspondència al Nivell 2 del MECES pels Diplomats en Infermeria?

El certificat de correspondència del títol de Diplomat/da en Infermeria al Nivell 2 del MECES s’ha de descarregar des de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació

Seu Electrònica del Ministeri d’Educació.

Es pot accedir a sol·licitar el certificat de correspondència per dues vies diferents:

Opció 1: Sol·licitud on-line amb Certificat Digital

Per accedir per aquesta via cal disposar de Certificat de Signatura Digital, Certificat de Persona Física o de DNI electrònic.
Pots sol·licitar el teu a:

Agència Catalana de Certificació

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre

Opció 2: Sol·licitud on-line amb el Sistema Cl@ve

El sistema Cl@ve permet identificar-se electrònicament per realitzar gestions de les Administracions Públiques.

És un sistema d’identificació que utilitza l’usuari i la contrasenya com a paràmetres bàsics per verificar la identitat d’una persona física.

Aquest sistema ofereix la possibilitat de realitzar una signatura digital en el núvol amb certificats personals custodiats en servidors remots.

Des d’aquest servei podem obtenir el Certificat de Correspondència des de qualsevol ordinador.

Per aquesta via es pot accedir amb Certificat de Signatura Digital, Certificat de Persona Física,  DNI electrònic o obtenint un usuari i contrasenya.

Sistema Cl@ve

Molt important!!

En el moment de descarregar el certificat de correspondència cal tenir el títol de Diplomat/da d’Infermeria o una fotocòpia del mateix.

Podeu consultar un model de certificat de correspondència aquí.

Veure la Guia en PDF

Tutorial en vídeo per obtenir el certificat de correspondència del títol de Diplomat a Grau pas a pas

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×