DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7007 – 27.11.2015
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2701/2015, de 16 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar els nivells de carrera professional de tots els grups professionals de l'àrea funcional sanitària i de l'àrea funcional de gestió i serveis de l'Institut Català de la Salut.

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7007 – 27.11.2015
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2702/2015, de 16 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per sol·licitar, en període transitori, el segon nivell de carrera professional del personal estatutari fix de l'Institut Català de la Salut, adscrit als serveis assistencials dels centres penitenciaris de les categories professionals de personal facultatiu, personal diplomat sanitari i personal de l'àrea sanitària de formació professional.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×