DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 7001 – 19.11.2015
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
RESOLUCIÓ SLT/2623/2015, de 12 de novembre, de convocatòria específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFICT.LLIURE-2015), i en pediatria (PED-T.LLIURE-2015), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-T.LLIURE- 2015), i en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015), tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria (TCAI-T.LLIURE-2015), auxiliar administratiu/iva (AUX.ADM-T.LLIURE- 2015) i zelador/a (ZEL-T.LLIURE-2015).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×