Amb data 19 de novembre de 2015, ha estat publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (D.O.G.C) la Resolució SLAT/2623/2015, de 12 de novembre, de convocatòria específica de procès selectiu per proveir places de les categories de diplomats sanitaris en infermeria (DSI-T.LLIURE-2015) i en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-T.LLIURE-2015), entre d'altres.

 

Les places convocades són: 136 per a diplomats sanitaris en infermeria; i 11 per a diplomats sanitaris en obstetrícia ginecològica.

S’ha de presentar la sol.licitud de forma telemàtica al lloc web de l'ICS, clicant en el Sistema de Gestió de Recursos Humans (SGRH) a la icona "Selecció i Trasllat", "Convocatòries de Selecció" "Inscripció telemàtica a convocatòries de selecció", introduint el "Nom usuari" i la clau.

L'import de la taxa és de 52,40 €, i es podrà fer el pagament per línia oberta de "La Caixa" o imprimint la carta de pagament que s'haurà de fer efectiva en qualsevol terminal de Servicaixa.

El termini d'inscripció és fins al dia 9 de desembre de 2015 (20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la convocatòria).

El lloc, la data i l'hora de reaització de les proves es publicaran al lloc web de l'ICS.

Si voleu obtenir més informació, clica aquí, on podreu fer les consultes que escaiguin

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×