Avui dia 18 de setembre de 2015, ha estat publicada al Boletín Oficial del Estado  (BOE), l’Ordre SSI/1892/2015, de 10 de setembre, per la que s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2015, per a l’accés a l’any 2016, entre d’altres a places de formació sanitària especialitzada per a infermers.

Les places convocades són 968: 366 places per a l’especialitat d’infermeria obstètric ginecològica; 183 places per a l’especialitat d’infermeria en salut mental; 14 places per a l’especialitat d’infermeria del treball; 112 places per a l’especialitat d’infermeria pediàtrica; 278 places per a l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària i 15 places de l’especialitat d’infermeria geriàtrica.

S’ha de presentar la sol·licitud per a participar en les proves selectives amb el model 790, el qual el podeu obtenir gratuïtament a la pàgina web del Ministerio de Sanitad, Servicios Sociales e Igualdad:  https://sede.msssi.gob.es/fse/modelo790  o  bé  en  les unitats administratives de l'annex III.  Una  vegada complimentat i signat el model de sol·licitud, es podrà presentar en suport paper o electrònicament tal com indica l'apartat 2 i 3 i amb  l'import de  les taxes pagades  que  seràn:  de  29,89 euros l'ordinària i  de 14,95 euros la bonificada. La presentació d’aquesta sol·licitud, s’haurà de fer a les respectives seus provincials de la Subdelegació del Govern – Dependència de Sanitat. Concretament a Tarragona  a la Plaça Imperial Tàrraco, 4 -3ª planta- 43005 Tarragona, on es troba ubicat el Departament de Sanitat de la Subdelegació del Govern.

El termini de presentació de les sol·licituds serà: del dia 21 al 30 de setembre de  2015. Exhibició de les relacions provisionals d'admesos: a partir del 16 de novembre de 2015. Exhibició de les relacions definitives d'admesos: a parir del dia 5 de gener del 2016.

La data de l’examen serà el dissabte,  dia  6 de febrer de 2016. La localitat de l’examen a  Catalunya  serà  Barcelona.

Si voleu obtenir més informació, us adjuntem el link del B0E, on podreu fer les consultes que escaiguin: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/18/pdfs/BOE-A-2015-10053.pdf

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×