Us  comuniquem,  que en  el Boletín Oficial del Estado, d'avui, dia 17 de setembre  de 2015, s'ha publicat la Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Política Universitaria, por la que se convoca la prueba objetiva correspondiente al acceso al título de Enfermero Especialista en Enfermería Pediátrica,  accés  al  BOE:

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-10016.pdf

La relació provisional d'aspirants admesos a la prova  es publicarà juntament  amb el document de la Resolució en la Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

L'adreça electrònica per  accedir a  aquesta  informació es la següent:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/ciencias-salud/concesion-titulo-via-excepcional-enfermeros.html

Els aspirants exclosos, així com  els omesos, per no figurar en  la  llista d'admesos  ni en  la d'exclosos,  disposaran  d'un  termini  de 15 dies naturals comptats  a  partir del  dia següent a la  publicació en  el BOE de la present resolució per a esmenar  els defectes que hagin motivat la seva exclusió o l'omissió simultània en  la  llista d'admesos i exclosos.  Els  interessats podran  dirigir les seves al·legacions a traves de l'adreça de correu  electrònic:  enfermeria@mecd.es

La  relació d'admesos i exclosos definitiva es publicarà en el BOE una vegada finalitzat el període d'al·legacions.

Els aspirants admesos  a la prova  objectiva, disposeu  per a realitzar la mateixa d'un màxim de dos convocatòries. Les dates de realització de la prova són les següents:

Dissabte, 24 d'octubre de 2015
Diumenge, 25 d'octubre de 2015
Diumenge,  22 de novembre de 2015

Els aspirants  que el  primer cognom  estigui comprés des d'  ABAD ALBERCA fins a LLOPART VIDAL inclòs, resteu convocats per a  realitzar la prova el dissabte dia 24 d'octubre de 2015.

Els aspirants  que el  primer cognom  estigui comprés des de LLOPIS CLIMENT fins a ZURUTUZA ZURUTUZA inclòs, resteu convocats per  a realitzar la prova el diumenge dia 25 d'octubre de 2015.

Els aspirants que no es presentin en la data assignada per al primer examen o que no hagin superat la prova,  podran accedir en la tercera data de convocatòria (22 de novembre de 2015), que serà comú per a tots.

La prova es realitzarà en la Universidad Complutense de Madrid, en el campus de Moncloa-Ciudad Universitaria  28040  Madrid,  a  les  9.30 hores. Es  realitzarà la identificació dels aspirants convocats a cada una de les aules corresponents.   Duració  de  la  prova:  tres hores  de  les 10.00 a les 13.00 hores.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×