L’objectiu és que els professionals d’infermeria augmentin les seves competències i disposin de més autonomia en la presa de decisions dins de l’equip sanitari

El Govern ha acordat iniciar el desplegament del règim d’indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part del personal d’infermeria. L’augment de les competències dels professionals d’aquest àmbit sanitari que s’ha de dur a terme mitjançant una iniciativa normativa, també donarà a aquest col·lectiu més autonomia en la presa de decisions dins de l’equip sanitari.
El Departament de Salut ja va encomanar, el mes de juliol passat, a una comissió de treball, que integra tots els sectors afectats, l’elaboració d’una proposta de redacció d’unes bases de consens, amb vista a l’elaboració i la tramitació d’una proposta normativa per regular la indicació, ús i autorització per a la dispensació de medicaments d’ús humà i productes sanitaris per part del personal d’infermeria.
El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 propicia un model d’atenció sanitària integral que facilita la cooperació multidisciplinària, la integració dels processos i la continuïtat assistencial, i evita el fraccionament i la superposició entre processos assistencials atesos per diferents titulats o especialistes. Per tant aquest acord neix d’un dels principis que inspiren el Pla de Salut de Catalunya, que explicita que el coneixement dels professionals clínics és bàsic per a la planificació, gestió i millora del sistema. De fet, el Pla considera que aquest coneixement ha de guiar la transformació del sistema i passar a tenir un rol prioritari establint esquemes de governança clínica i participació.

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×