Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6944 – 27.8.2015
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/137/2015, de 25 d'agost, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball o activitat pública en l'àmbit de la recerca en salut per part dels professionals sanitaris que desenvolupen una activitat assistencial en el sistema públic de salut de Catalunya.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×