altEls Diplomats en Infermeria que disposin d’alguna titulació d’especialitat de les antigues,  disposeu fins el 7 d’agost per a fer la convalidació directa segons  la disposició addicional segona del Reial Decret 450/2005, de 22 d’abril sobre especialitats d’infermeria per les noves titulacions.

  •  
  •  
  • • Neurologia                                       (Cures Medicoquirúrgiques)
  • • Urologia i Nefrologia                        (Cures Medicoquirúrgiques)
  • • Anàlisis Clínics                                 (Cures Medicoquirúrgiques)
  • • Radiologia i Electrologia                   (Cures Medicoquirúrgiques)
  • • Pediatria i Puericultura                      (Infermeria Pediàtrica)
  • • Psiquiatria                                        (Infermeria de Salut Mental)
  • • Assistència Obstètrica (Matrona) (Infermeria Obstètric – Ginecològica)

DOCUMENTACIÓ:

Es precisa còpia compulsada del DNI, Títol de DUI, Títol de l’especialitat. Si es presenta original i còpia les poden compulsar directament a la Subdelegació del Govern (Plaça Imperial Tarraco, n. 3 de Tarragona).

També s’ha d’omplir el model 790, que podreu trobar en aquest enllaç:

http://www.mecd.gob.es/canada/dms/consejerias-exteriores/canada/Reconocimiento-titulos/modelo-790.pdf

En el cas de que es trobeu amb la necessitat de suport del  Col·legi podeu portar la documentació requerida amb la compulsada, la sol·licitud degudament  emplenada i fet el pagament a la  seu de Tarragona.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×