Metges de Catalunya (MC) critica amb duresa la nova“Guia d’actuació infermera d’urgències i emergències prehospitalàries”, elaborada per l’empresa Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), ja que considera que fomenta “de manera descarada” l’intrusisme professional, en atribuir procediments mèdics al col·lectiu infermer en el marc de la reordenació del seu model assistencial.

El sindicat retreu al SEM que doni instruccions als infermers per actuar en solitari a les Unitats de Suport Vital Intermedi (USVI) –ambulàncies integrades només per un infermer i un tècnic de transport sanitari– en el diagnòstic, prescripció i tractament a pacients en situacions crítiques o de risc potencial. “Una guia mai no pot suplir sis anys de carrera mèdica i quatre d’especialització”, afirma el secretari general de MC, Francesc Duch, que afegeix que el document està provocant una “profunda indignació i alarma” entre els facultatius.
Per a l’organització, l’assignació de responsabilitats mèdiques a altres professionals sanitaris pot repercutir en un descens progressiu del nombre de metges a les unitat mòbils assistencials i, alhora, pot desembocar en situacions no desitjables de mala praxi.
Per tot això, MC ha adreçat, per segona vegada, un escrit a les comissions deontològiques dels quatre col·legis mèdics catalans per reclamar-los un pronunciament urgent sobre l’adequació deontològica dels nous processos assistencials del SEM i si aquests respecten el dret del pacient a rebre una atenció mèdica i sanitària adequada. 
La guia d’actuació infermera d’urgències, que es va presentar el 12 de maig passat amb l’aval del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, és una compilació de procediments estàndards d’emergències i urgències prehospitalàries, enfocat a l’atenció infermera en aquest àmbit, que inclou, fins i tot, un vademècum farmacològic amb 52 medicaments.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×