CONVOCATÓRIA 2015 per a la identificació, recollida i difusió de bones practiques que fa el Sistema Nacional de Salud (SNS) en les Estratégies de: cardiopatia isquémica, diabetis, MPOC, cures pal·liatives, atenció al part normal i salut reproductiva i actuacions sanitaries enfront la violencia de genere.
L'objectiu d'aquesta convocatoria és identificar i donar a conéixer entre els professionals del sistema sanitari, aquelles experiéncies reconegudes com a Bones Practiques, un cop hagin sigut avaluades perla Subdirecció de Qualitat i Cohesió del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI). Per optar a. ser una experiencia reconeguda a nivell estatal com a Bona Practica s'avaluaran uns criteris molt concrets, segons es recull en la documentació del MSSSI. Per aquelles que compleixin amb els criteris d'adequació, pertinen9a i avaluació, podeu remetre la memoria de · 1a vostra experiencia degudament
complimentada. '·com a data lím.it improrrogable disposeu fins al 15 de. juny. Les experiéncies que hagin rebut la qualificació de Bona Practica seran reconegudes amb un segell identificatiu del SNS i se'n facilitara la difusió a través de la web del MSSSI.

A la web del Departament de Salut trobareu una nota informativa amb la documentació i instruccions. Podeu accedir-hi fent clic aquí

El termini per enviar la documentació finalitza el 15 de juny de 2015.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×