Informació declaració de la Renda corresponent a l’any 2014, pots continuar deduint les col·legials satisfetes durant l’any 2014 (gener – desembre) al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, per un import de:  DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (210,84 euros), es poden deduir íntegrament en la declaració de la renda a la casella 013.
La quota mensual és de 17,57 euros.
Arts.  19  Llei  IRPF  i  10  Reglament, estableix: “Una vegada determinat el rendiment íntegre del treball, es podrà deduir les quotes satisfetes  a col·legis professionals, amb el límit màxim de 500 euros anuals, només quan la col·legiació tingui caràcter obligatori”.
PD: Només s’ha de posar l’import de 210,84 euros, no és necessari adjuntar cap document.
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×