El tabac és un dels problemes de salut pública més importants que afecta la nostra societat i la primera causa de morbimortalitat evitable a Catalunya.

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya vol manifestar el seu suport en el desenvolupament de les polítiques per al control del tabaquisme i el seu posicionament sobre les accions necessàries que les infermeres, com a col·lectiu, han de desenvolupar.

1.    Encoratjar les infermeres perquè siguin promotores de la salut i un exemple en el control del tabaquisme.

2.    Advocar col·lectivament pel compliment de les polítiques del Conveni Marc per al Control del Tabaquisme de l’OMS(estratègia MPOWER) i impulsar col·laboracions amb les organitzacions politicosanitàries governamentals i no governamentals que també hi estiguin compromeses, així com amb organitzacions científiques i professionals.

3.    Integrar al catàleg de serveis de les infermeres i a la seva activitat professional diària l’abordatge i la intervenció sobre el tabaquisme, tant si és actiu com passiu.

4.    Fomentar el compliment de la normativa vigent(Llei 42/2010) dels espais sense fum a totes les dependències sanitàries i llocs públics, incloent-hi els accessos, zones enjardinades i zones de trànsit i transport, entre altres, i vetllar perquè els entorns exteriors adjacents siguin saludables.

5.    Prevenir el consum de tabac entre els infermers, les infermeres i estudiants d’infermeria i fomentar la cessació tabàquica en aquests col·lectius.

6.    Oferir ajuda per deixar de fumar a tots els pacients fumadors atesos en l’àmbit sanitari, sigui quina sigui la seva patologia o motiu de consulta, ja que està demostrat que el consell infermer ajuda a avançar en el procés per deixar de fumar.

7.    Promoure i aplicar a la pràctica diària les intervencions per deixar de fumar basades en l’evidència. Guies per al tractament del tabaquisme actiu i passiu.Guia de pràctica clínica. ICS.  Guia per deixar de fumar.papsf.cat .

8.    Educar respecte a la nocivitat del fum ambiental del tabac per protegir la població general i, en especial, els més vulnerables (malalts crònics, gent gran, infància, etc.).

9.    Participar en campanyes informatives i educatives adreçades a la comunitat i promoure entre els joves una vida sense tabac. (Ex. Programa Classe Sense Fum)

10.  Formar les infermeres en intervencions eficaces per deixar de fumar (grau i postgrau). Formació bàsica en intervenció en tabaquismei en tabaquisme passi en infància

El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya considera que la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia són tasques fonamentals de la infermera. En conseqüència, totes les infermeres haurien d’estar implicades en diverses accions d’intervenció contra el tabaquisme a fi de disminuir-ne la prevalença.

Barcelona, a 18 de març de 2015

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×