DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6809 – 12.2.2015
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/179/2015, de 26 de gener, d'adjudicació d'una plaça vacant de la categoria professional de diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria (subgrup A2) de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Hospital Universitari de Bellvitge, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i Hospital de Viladecans pel sistema de concurs oposició (convocatòria H.Barcelona-DUI-2010).

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6809 – 12.2.2015
Anuncis de la Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT DE SALUT.

EDICTE de 5 de febrer de 2015, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×