BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Núm. 7 Martes 10 de febrero de 2015 Sec. I.  Pág. 10789
I. DISPOSICIONES GENERALES.
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICOS SOCIALE E IGUALDAD.
Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×