El procés previst en el Reial decret 967/2014, l’ha d'iniciar d'ofici el Ministeri d'Educació, i tindrà una durada màxima de 6 mesos (ampliables en 3 mesos més).

El Reial decret estableix dues parts clarament diferenciades:

1.- La primera part, estableix com va a ser l'homologació i equiparació dels títols estrangers als títols espanyols.

2.- La segona part, estableix el procediment dels títols de diplomat antics, al nivell de qualificació on es contemplen ja els nous títols (Grau, Màster i Doctorat).

En aquest Reial decret s'estableixen els requisits i el procediment per a la declaració d'equivalència entre el títol de Diplomat amb el de Grau. S'ha d'introduir el títol de Diplomat en el nivell II, que és on es troben els títols de Grau.
No van a canviar els títols, hi haurà dos títols diferents (Diplomat i Grau), de dos plans d'estudis diferents, però amb els mateixos efectes acadèmics i laborals i amb el mateix nivell de qualificació professional.

Cada titulació en concret, en el nostre cas la Diplomatura en Infermeria, haurà de tenir una resolució expressa emesa pel Ministeri d'Educació i publicada en el BOE, on es contempli, que el títol de Diplomat en infermeria està inclòs en el nivell de grau en infermeria.

Si els infermers, una vegada finalitzat tot aquest procediment per part del Ministeri, volen tenir una acreditació/certificació personal, que el seu títol de Diplomat està en el nivell de Grau, ho podran sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació.

Per a això, hauran d'aportar al costat del títol de Diplomat, la certificació o resolució expressa del BOE, on s'hagi reconegut l'equivalència de la diplomatura d'Infermeria a Grau d'Infermeria.

Una vegada conclòs tot aquest procés, la Diplomatura i el Grau en Infermeria tindran els mateixos efectes i drets.

ARA TOCA ESPERAR QUE EL MINISTERI EMETI LA RESOLUCIÓ QUE POSI EM MARXA TOT EL PROCÈS D’HOMOLOGACIÓ.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×