DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6787 – 13.1.2015
Disposicions
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ
RESOLUCIÓ EMO/2/2015, de 2 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord parcial del Conveni col·lectiu de treball per als centres sociosanitaris de Catalunya amb activitat concertada amb el Servei Català de la Salut (codi de conveni núm. 79100095012014).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×