DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6774 – 19.12.2014
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ORDRE SLT/363/2014, de 10 de desembre, de creació del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya.

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6774 – 19.12.2014
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2845/2014, de 17 de desembre, per la qual es resol el concurs públic per a la concessió de subvencions per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut per al foment de la salut i el suport als pacients i a les famílies corresponents a l'any 2014.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×