DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6766 – 9.12.2014
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2734/2014, de 25 de novembre, d'adjudicació d'una plaça vacant de la categoría professional de diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria d'atenció primària (subgrup A2) dins de l'àmbit de la disposició transitòria vuitena de la Llei de protecció de la salut (núm. de registre DT8-INF-2009).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×