DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6755 – 21.11.2014
Anuncis de la Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT DE SALUT

EDICTE de 19 de novembre de 2014, pel qual se sotmeten a informació pública el Projecte de decret delsòrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya i el Projecte de decret dels òrgans de direcció, d’assessorament i de consulta i participació en l’àmbit de salut pública.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×