DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6751 – 17.11.2014
Disposicions
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/2517/2014, de 4 de novembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de pròrroga de la ultraactivitat del Conveni col·lectiu dels treballadors d’atenció domiciliària i familiar de Catalunya (codi de conveni núm. 79001525011999).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×