DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6741 – 3.11.2014
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/2427/2014, de 20 d'octubre, per la qual es convoca concurs de trasllat per a la provisió de places bàsiques de les categories de facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària (MFICMV- 2014) i en pediatria (PEDIATRIA-MV-2014), titulat/ada superior sanitari/ària en odontología (ODONTOMV- 2014), diplomat/ada sanitari/ària en infermeria (DSI-MV-2014), en fisioteràpia (FISIO-MV-2014) i especialista en obstetrícia ginecològica (LLEVADOR/A-MV-2014), tècnic/a especialista de grau superior sanitari en anatomia patològica i citologia (AP-MV-2014), en laboratori de diagnòstic clínic (LAB-MV2014), en imatge per al diagnòstic (IMATGE-MV-2014), en radioteràpia (RADT-MV-2014), tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures auxiliars d'infermeria(TCAI-MV-2014).
Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×