Convocatòria Especialitats 2014

Amb data 17 de setembre de 2014, ha estat publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (B.O.E), l’Ordre SSI/1674/2014, de 10 de setembre, per la que s’aprova l’oferta de places i la convocatòria de proves selectives 2014, per a...
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×