DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm.  6681 – 07.08.2014
DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ACORD GOV/118/2014, de 5 d'agost, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de treball de caràcter assistencial en determinants àmbits del sector públic per part del personal titulat en infermeria.

Butlletí

 

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×