Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS), l’Institut Català de la Salut (ICS) i la Xarxa Sanitària Santa Tecla així ho van acordar el passat dimarts en el si del Consell Rector del Conveni de Col·laboració signat el 2013

El plans són els d’Atenció Continuada i Urgent a la Ciutat de Tarragona, i el d’Atenció Domiciliària així com els de les unitats territorials de Cirurgia General; Obstetricia i Ginecologia; Pediatria; Rehabilitació; Cirurgia General i Aparell Digestiu; i Ortopèdia i traumatologia.

El Delegat del Govern a Tarragona, Quim Nin, acompanyat del gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, Josep Mercadé han presentat avui els diferents plans funcionats i unitats funcionals de diversos serveis aprovats entre els proveïdors sanitaris de la ciutat de Tarragona Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris (GIPSS), Institut Català de la Salut (ICS) i la Xarxa Sanitària Santa Tecla.

El passat dimarts 29 de juliol van ser aprovats per part de GIPSS, ICS i la Xarxa Sanitària Santa Tecla els plans funcionals per al desenvolupament de col·laboració entre les tres entitats, dins del Consell Rector del Conveni Marc de Col·laboració i Cooperació en matèria de salut del sector sanitari Tarragonès-Baix Penedès, signat el passat 13  de març de 2013 i en base al conveni específic de desenvolupament signat el 24 de juny de 2014.

En concret, es van aprovar els plans funcionals d’Atenció Continuada i Urgent a la Ciutat de Tarragona, el Pla Funcional d’Atenció Domiciliària a la Ciutat de Tarragona, i els plans de les unitats funcionals territorials de Cirurgia General; Obstetricia i Ginecologia; Pediatria; Rehabilitació; Cirurgia General i Aparell Digestiu; i Ortopèdia i traumatologia.

L’aprovació d’aquests plans, realitzats amb la col·laboració de professionals dels 3 proveïdors representa el primer pas en el camí de col·laboració entre els centres sanitaris de la ciutat de Tarragona.

L’objectiu és aprofitar el màxim les sinergies en aquells serveis i programes sanitaris en què resulti factible racionalitzar la utilització dels dispositius respectius per tal de garantir l’equitat en l’accés, l’eficàcia en la gestió i millorar la qualitat en el servei.

El desenvolupament d’aquests plans estarà liderat per un professional que ja es va nomenar el passat dimarts per a cadascun dels plans i que serà el responsable de desenvolupar-los.

L’elecció dels professionals s’ha realitzat de forma conjunta i pretén potenciar els professionals que ja es troben als hospitals dels proveïdors sanitaris de la ciutat de Tarragona i que han demostrat la seva capacitat de lideratge.

1 d’agost de 2014

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×