DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6667 – 18.7.2014
Anuncis de la Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA.

EDICTE de 16 de juliol de 2014, pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×