Modalitat ON-LINE
 
Tipologia: Màster
Crèdits: 60 ECTS
Preu especial col·legiats CODITA: 2250€*
Preu no col·legiats: 2470*
Idioma: Castellà
Inici curs: 06 de novembre 2014
Final curs: 13 desembre 2014
 
*L'import inclou taxes administartivas de la Universitat de Barcfelona
 
Objectius i admissió
Descripció resumida dels objectius:
– Adquirir i actualitzar els fonaments teòrics i els instruments metodològics que permeten a l'infermer o infermera escolar dissenyar i desenvolupar accions formatives o assistencials en el centre escolar de manera fonamentada i competent. 
– Descriure i analitzar els elements clau que conformen el fet pedagògic per aclarir-ne el sentit i apropar-se a una comprensió més profunda de la pràctica de l'educació per a la salut en el centre escolar. 
– Conèixer l'univers conceptual dels elements implicats en el disseny i desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge en totes les etapes del cicle vital. 
– Identificar i analitzar diverses modalitats i estratègies d'ensenyament i la seva possible aplicació al centre escolar. 
– Dissenyar i portar a terme accions de prevenció i promoció de la salut a l'escola i a la comunitat per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació. 
– Posar en marxa controls i exàmens que permetin detectar precoçment malalties i problemes de salut. 
– Elaborar protocols d'actuació davant de situacions de risc en la infància i adolescència. 
– Identificar les actuacions que s'han de dur a terme davant d'accidents, urgències i emergències en el medi escolar. 
– Descriure els diferents mètodes i tècniques d'investigació qualitativa i quantitativa. 
– Elaborar projectes de recerca i intervenció en educació per a la salut a l'escola.
 
Destinataris:
Diplomats o graduats en infermeria interessats en el coneixement de les problemàtiques de salut i de l'atenció i cures dels infants i adolescents dins de l'àmbit escolar, com també amb interès en la investigació i el desenvolupament de la infermeria escolar.
 
Data inicial de preinscripció: 25/3/2014
Data final de preinscripció: 30/10/2014
 
 
LLOC D'IMPARTICIÓ
Institució o contacte: IL3-UB 
Adreça: C/ Ciutat de Granada, 131 08018 Barcelona Espanya
Correu electrònic: info.il3@ub.edu
Pàgina web: www.il3.ub.edu
 
Telèfon: 93 403 96 96 
Fax: 93 403 96 97 
Observacions: On-line
Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×