DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6639 – 6.6.2014
Anuncis de la Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT DE SALUT.

EDICTE de 30 de maig de 2014, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d'ordre per la quals'actualitza l'annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització públicade Catalunya (SISCAT).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×