DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6634 – 30.4.2014
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT.

RESOLUCIÓ SLT/1189/2014, de 21 de maig, de nomenament de la senyora Núria Mestre i Roset com a responsable de Formació Continuada i Avaluació de Competències Professionals en Infermeria del Departament de Salut.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×