DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6607 – 22.4.2014
Càrrecs i Personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/843/2014, de 31 de març, de modificació de la Resolució SLT/535/2014, de 19 de febrer, per la qual es resol el procés d'integració voluntària com a personal estatutari fix de l'Institut Català de la Salut dels funcionaris dels cossos de metges/esses, practicants i llevadors/ores titulars que prestin serveis a l'Institut Català de la Salut o que hi hagin tingut la darrera destinació.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×