Informació declaració de la Renda corresponent a l’any 2013, pots continuar deduint les quotes abonades  al col·legi a la casella 012, segons consta a:

Arts.  19  Llei  IRPF  i  10  Reglament, estableix: “Una vegada determinat el rendiment íntegre del treball, es podrà deduir en  la casella 012 les quotes satisfetes  a col·legis professionals, amb el límit màxim de 500 euros anuals, només quan la col·legiació tingui caràcter obligatori”.

En cas de que hagis  estat  col·legiat/ada tot  l’any, la  quantitat integra a  deduir és:

DOS-CENTS DEU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS  (210,82 euros) sense la necessitat d’adjuntar cap document.

Sí et  cal més informació, pots  adreçar-te al col·legi tel: 977 23 95 19 o codita@codita.org

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×