DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6581 – 16.3.2014
Disposicions
DEPARTAMENT DE SALUT –INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/535/2014, de 19 de febrer, per la qual es resol el procés d'integració voluntària com a personal estatutari fix de l'Institut Català de la Salut dels funcionaris dels cossos de metges/esses, practicants i llevadors/ores titulars que presten serveis a l'Institut Català de la Salut o que hi han tingut l'última destinació.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×