DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6579 – 11.3.2014
Disposicions
DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/510/2014, de 28 de febrer, de convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de responsable de Formació Continuada i Avaluació de Competències Professionals en Infermeria del Departament de Salut (convocatòria de provisió núm. SA/002/14).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×