Què és una cookie?

Les cookies són paquets de dades traduïts en petits fragments de text que un navegador va emmagatzemant per aconseguir que la teva navegació en les webs que visites sigui del teu grat i adaptada a les teves preferències, facilitant al màxim la teva nova visita a la web.

El seu paper és rellevant atès que prestem gran atenció a la teva experiència com a usuari, la qual és important per poder fer que et sentis còmode mentre visites el web del col·legi. De la mateixa manera, permeten que visualitziscorrectament tota la informació que tenim a la teva disposició, sense que et falti cap detall.

Tipus de cookies que utilitzem a la nostra web

En concret el servei que és necessari la utilització de cookies a la nostra web són:
– Google Analytics de Google Inc. Aquestes galetes són utilitzades amb finalitats estadístiques i per mesurar el comportament dels usuaris a la web. Gràcies a elles es poden generar informes de contingut que ens mostren si tenen un bon rendiment, així com donar-nos a conèixer les parts més populars de la nostra web.

Com administrar les galetes del navegador

Et recomanem que conservis les galetes en la configuració del teu navegador, d'aquesta manera la teva experiència com a usuari serà més satisfactòria.
En el cas que les volguessis rebutjar, opció que no et recomanem, pots fer-ho des de la configuració del teu navegador web com t'indiquem tot seguit.

Internet Explorer

Per eliminar galetes:

1. Obre Internet Explorer a l'escriptori.

2. Prem o fes clic al botó Eines, ves a Seguretat i seguidament cliqueu a "Suprimeix l'historial d'exploració".

3. Selecciona la casella Cookies i, a continuació, prem Suprimeix.

Per bloquejar o permetre galetes

1. Obre Internet Explorer a l'escriptori.

2. Prem o fes clic al botó Eines i, a continuació, prem Opcions d'Internet.

3. Prem en la pestanya Privacitat, i a continuació, a Configuració, pots clicar al botó "Treure tots" en l'apartat de Llocs permesos i seguidament prémer a "Tancar". O bé seleccionar web de la que vols bloquejar les cookies i prémer a "Treure". Seguidament prem a "Tancar".

En bloquejar les cookies, pots impedir que certes pàgines es mostrin correctament.

 

Google Chrome

Com activar o desactivar galetes

1. Feu clic a la icona de menú de Chrome

2. Seleccioneu Configuració

3. Cap al final de la pàgina, fes clic a Mostra opcions avançades….

4. A la secció "Privadesa", feu clic a Configuració del contingut….

5. Com activar o desactivar galetes:

• Per Habiliteu les galetes, seleccioneu Permetre que s'emmagatzemin dades locals (opció recomanada).

• Per desactivar galetes, seleccioneu Bloqueja els llocs perquè no configurin cap dada.

Com ajustar els permisos relacionats amb les galetes i dades del lloc

1. Fes clic al menú de Chrome situat a la barra d'eines del navegador.

2. Seleccioneu Configuració.

3. Fes clic a Mostra opcions avançades.

4. A la secció "Privadesa", feu clic al botó Configuració de contingut…

5. A la secció "Galetes", pots configurar les següents opcions:

Suprimeix les galetes

Fes clic a Totes les galetes i dades del lloc perquè s'obri el quadre de diàleg "Dades de llocs i galetes”.

• Per eliminar totes les galetes, fes clic al botó Eliminar tot situat a la part superior del quadre de diàleg.

• Per suprimir una galeta concreta , col·loca el ratolí sobre el lloc que va emetre la galeta i, a continuació, fes clic a la X que apareix a la cantonada dreta.

També pots eliminar totes les galetes creades durant un període de temps específic a través del quadre de diàleg "Elimina les dades de navegació".

Si vols que Google Chrome elimini automàticament les galetes quan tancaments totes les finestres del navegador, marca la casella de verificació "Desa dades locals fins que tanqui el navegador" al quadre de diàleg "Configuració del contingut". També pots establir excepcions perquè s'eliminin únicament les galetes de determinats llocs cada vegada que tanquis el navegador.

Com bloquejar les cookies per defecte

• Per blocar totes les galetes, seleccioneu "No permetre que es guardin dades dels llocs". Tingues en compte que, si selecciones aquesta opció , no podràs accedir directament a la majoria dels llocs que requereixen l'ús de credencials d'inici de sessió. Sempre que es bloquegi una cookie, apareixerà la icona galeta bloquejada en la barra d'adreces.

• Per blocar només les galetes de tercers , marqueu la casella de selecció "Bloqueja les dades de llocs i les galetes de tercers". Encara que hagis afegit un lloc a la llista d'excepcions i hagis seleccionat que permetin els seus cookies, si està seleccionada aquesta casella de verificació, no s'acceptaran les galetes de tercers d'aquest lloc .

Com permetre les galetes per defecte ( recomanat )

Per activar les galetes d'origen i les galetes de tercers , assegura't que estigui seleccionada l'opció "Permetre que s'emmagatzemin dades locals". Si només vols acceptar cookies d'origen, marca la casella de selecció "Bloqueja totes les galetes de tercers sense excepcions".

Mozilla Firefox

Per comprovar o canviar la configuració de les galetes

1. A la part superior de la finestra del Firefox, feu clic al botó Firefox i seleccioneu Opcions.

2. Selecciona el panell Privacitat.

3. A "Firefox podrà": tria Utilitza una configuració personalitzada per l'historial.

4. Marca l'opció Accepta galetes per activar, i desmárcala per desactivar-les.

Si estàs tractant de resoldre problemes relacionats amb les galetes, assegura't que l'opció "Fins i tot les de tercers" no està marcada amb el valor "Mai". Seguidament et mostrem més informació sobre aquest tipus de galetes.

Les galetes de tercers són les que instal·la un lloc web que no és el que esteu visitant ara mateix.

Algunes empreses de publicitat fan servir aquests tipus de galetes per fer un seguiment de les teves visites a cada lloc en què el s'anuncien. Si aquesta qüestió et preocupa, pots desactivar les cookies de tercers en Firefox.

La configuració per galetes de tercers està disponible al panell Privacitat de la finestra Opcions:

a. A la part superior de la finestra del Firefox, feu clic al botó Firefox i seleccioneu Opcions.

b. Selecciona el panell Privacitat.

c. A "Firefox podrà": tria "Utilitza una configuració personalitzada per l'historial".

d. Desmarca Accepta galetes de tercers.

e. Fes clic a D'acord per tancar la finestra d'Opcions.

5. Tria durant quant de temps les galetes seran emmagatzemades:

– Mantenir fins que: caduquin: Les galetes s'esborraran quan arribin seva data de caducitat, que la configura el lloc que va enviar la galeta.

– Mantenir fins que: tancament Firefox: Les galetes que són emmagatzemades al teu ordinador seran esborrades quan es tanqui Firefox.

– Mantenir fins que: preguntar sempre: Mostra un avís cada vegada que un lloc web intenta enviar cookies preguntant si desitges emmagatzemar-les.

6. Fes clic a D'acord per tancar la finestra d'Opcions.

Safari

Com activar o desactivar galetes

1. Selecciona menú d'accions > Preferències i feu clic a Seguretat. (El menú d'accions es troba prop de la cantonada superior dreta de la finestra de Safari i és similar a un engranatge.)

2. A la secció "Accepta galetes", especifica si Safari ha d'acceptar cookies de llocs web i en quines circumstàncies . Per veure una explicació sobre les diferents opcions, fes clic al botó Ajuda (similar a un signe d'interrogació).

3. Si vols veure més informació sobre les cookies emmagatzemades a l'ordinador, fes clic a "Mostra cookies". Per a cadascuna de les galetes, es mostra la següent informació:

– Lloc web que va emmagatzemar la galeta

– Nom

– Ruta o ubicació en el seu ordinador

– Estat de seguretat , les galetes marcades com " segures " s'envien a través d'una connexió encriptada .

– Data de caducitat ( quan s'eliminarà l'ordinador )

– Contingut (normalment, es tracta d'una cadena de codi)

Si has configurat Safari perquè bloquegi les galetes, és possible que hagis acceptar cookies temporalment per poder obrir una pàgina web. Repeteix els passos anteriors i, aquesta vegada, seleccioneu Sempre. Quan hagis acabat d'utilitzar la pàgina, torna a desactivar les galetes i elimina-les de la pàgina.

Opera

Com activar o desactivar galetes

Opcions de cookies

Configuració> Opcions> Avançat> Galetes

Les opcions de cookies controlen la manera com Opera els maneja. El mode predeterminat és acceptar totes les cookies.

· Accepta galetes.

· S'accepten tots (per defecte i recomanat).

· Accepta galetes només del lloc visitat.

· Es rebutgen les cookies de tercers, per a dominis externs al que s'està visitant.

· No acceptar cookies mai

Es rebutgen totes.

¿Qué es una cookie?

Las cookies son paquetes de datos traducidos en pequeños fragmentos de texto que un navegador va almacenando para conseguir que tu navegación en las webs que visitas sea de tu agrado y adaptada a tus preferencias, facilitando al máximo tu nueva visita a la web.

Su papel es relevante dado que prestamos gran atención a tu experiencia como usuario, la cual es importante para poder hacer que te sientas cómodo mientras visitas la web del colegio. Del mismo modo, permiten que visualices correctamente toda la información que tenemos a tu disposición, sin que te falte ningún detalle.

Tipos de cookies que utilizamos en nuestra web

En concreto el servicio que es necesario la utilización de cookies en nuestra web son :

– Google Analytics de Google Inc. Estas cookies son utilizadas con fines estadísticos y para medir el comportamiento de los usuarios en la web. Gracias a ellas pueden generarse informes de contenido que nos muestran si tienen un buen rendimiento, así como darnos a conocer las partes más populares de nuestra web.

Cómo administrar las cookies de tu navegador

Te recomendamos que conserves las cookies en la configuración de tu navegador, de este modo tu experiencia como usuario será más satisfactoria.

En el caso que quisieras rechazarlas, opción que no te recomendamos, puedes hacerlo desde la configuración de tu navegador web como te indicamos seguidamente.

Internet Explorer

Para eliminar cookies:

1. Abre Internet Explorer en el escritorio.

2. Pulsa o haz clic en el botón Herramientas, acude a Seguridad y seguidamente pulsa en “Eliminar historial de exploración”.

3. Selecciona la casilla Cookies y, a continuación, pulsa en Eliminar.

Para bloquear o permitir cookies

1. Abre Internet Explorer en el escritorio.

2. Pulsa o haz clic en el botón Herramientas y, a continuación, pulsa Opciones de Internet.

3. Pulsa en la pestaña Privacidad, y a continuación, en Configuración, puedes clicar en el botón “Quitar todos” en el apartado de Sitios permitidos y seguidamente pulsar en “Cerrar”. O bien seleccionar la web de la que quieres bloquear las cookies y pulsar en “Quitar”. Seguidamente pulsa en “Cerrar”.

Al bloquear las cookies, puedes impedir que ciertas páginas se muestren correctamente.

Google Chrome

Cómo habilitar o inhabilitar cookies

1. Haz clic en el icono de menú de Chrome

2. Selecciona Configuración

3. Hacia el final de la página, haz clic en Mostrar opciones avanzadas….

4. En la sección “Privacidad”, haz clic en Configuración de contenido….

5. Cómo habilitar o inhabilitar cookies:

· Para habilitar cookies, selecciona Permitir que se almacenen datos locales (recomendado).

· Para inhabilitar cookies, selecciona Bloquear los sitios para que no configuren ningún dato.

Cómo ajustar los permisos relacionados con las cookies y los datos de sitios

1. Haz clic en el menú de Chrome situado en la barra de herramientas del navegador.

2. Selecciona Configuración.

3. Haz clic en Mostrar opciones avanzadas.

4. En la sección “Privacidad”, haz clic en el botón Configuración de contenido…

5. En la sección “Cookies”, puedes configurar las siguientes opciones:

Eliminar cookies

Haz clic en Todas las cookies y los datos de sitios para que se abra el cuadro de diálogo “Datos de sitios y cookies”.

· Para eliminar todas las cookies, haz clic en el botón Eliminar todo situado en la parte superior del cuadro de diálogo.

· Para eliminar una cookie concreta, coloca el ratón sobre el sitio que emitió la cookie y, a continuación, haz clic en la X que aparece en la esquina derecha.

También puedes eliminar todas las cookies creadas durante un período de tiempo específico a través del cuadro de diálogo “Borrar datos de navegación”.

Si quieres que Google Chrome elimine automáticamente las cookies cuando cierres todas las ventanas del navegador, marca la casilla de verificación “Guardar datos locales hasta que cierre el navegador” en el cuadro de diálogo “Configuración de contenido”. También puedes establecer excepciones para que se eliminen únicamente las cookies de determinados sitios cada vez que cierres el navegador.

Cómo bloquear las cookies de forma predeterminada

· Para bloquear todas las cookies, selecciona “No permitir que se guarden datos de los sitios”. Ten en cuenta que, si seleccionas esta opción, no podrás acceder directamente a la mayoría de los sitios que requieren el uso de credenciales de inicio de sesión. Siempre que se bloquee una cookie, aparecerá el icono cookie bloqueada en la barra de direcciones.

· Para bloquear solamente las cookies de terceros, selecciona la casilla de verificación “Bloquear los datos de sitios y las cookies de terceros”. Aunque hayas añadido un sitio a la lista de excepciones y hayas seleccionado que se permitan sus cookies, si está seleccionada esta casilla de verificación, no se aceptarán las cookies de terceros de ese sitio.

Cómo permitir las cookies de forma predeterminada (recomendado)

Para habilitar las cookies de origen y las cookies de terceros, asegúrate de que esté seleccionada la opción “Permitir que se almacenen datos locales”. Si solo quieres aceptar cookies de origen, marca la casilla de verificación “Bloquear todas las cookies de terceros sin excepciones”.

Mozilla Firefox

Para comprobar o cambiar tu configuración de las cookies

1. En la parte superior de la ventana de Firefox, haz clic en el botón Firefox y selecciona Opciones.

2. Selecciona el panel Privacidad.

3. En “Firefox podrá”: elige Usar una configuración personalizada para el historial.

4. Marca la opción Aceptar cookies para activarlas, y desmárcala para desactivarlas.

Si estás tratando de resolver problemas relacionados con las cookies, asegúrate de que la opción “Incluso las de terceros” no está marcada con el valor “Nunca”. Seguidamente te mostramos más información sobre este tipo de cookies.

Las cookies de terceros son las que instala un sitio web que no es el que estás visitando ahora mismo.
Algunas empresas de publicidad usan estos tipos de cookies para realizar un seguimiento de tus visitas en cada sitio en que el se anuncian. Si esta cuestión te preocupa, puedes deshabilitar las cookies de terceros en Firefox.

La configuración para cookies de terceros está disponible en el panel Privacidad de la ventana Opciones:

a) En la parte superior de la ventana de Firefox, haz clic en el botón Firefox y  selecciona Opciones.

b) Selecciona el panel Privacidad.

c) En “Firefox podrá”: elige “Usar una configuración personalizada para el historial”.

d) Desmarca Aceptar cookies de terceros.

e) Haz clic en Aceptar para cerrar la ventana de Opciones.

5. Elige durante cuánto tiempo las cookies serán almacenadas:

  • Mantener hasta que: caduquen: Las cookies se borraran cuando alcancen su fecha de caducidad, que la configura el sitio que envió la cookie.
  • Mantener hasta que: cierre Firefox: Las cookies que son almacenadas en tu ordenador serán borradas cuando se cierre Firefox.
  • Mantener hasta que: preguntar siempre: Muestra una alerta cada vez que un sitio web intenta enviar cookies preguntando si deseas almacenarlas.

6. Haz clic en Aceptar para cerrar la ventana de Opciones.

Safari

Cómo habilitar o inhabilitar cookies

1. Selecciona menú de acciones > Preferencias y haga clic en Seguridad. (El menú de acciones se encuentra cerca de la esquina superior derecha de la ventana de Safari y es similar a un engranaje.)

2. En la sección “Aceptar cookies”, especifica si Safari debe aceptar cookies de sitios web y en qué circunstancias. Para ver una explicación sobre las diferentes opciones, haz clic en el botón Ayuda (similar a un signo de interrogación).

3. Si deseas ver más información sobre las cookies almacenadas en el ordenador, haz clic en “Mostrar cookies”. Para cada una de las cookies, se muestra la siguiente información:

– Sitio web que almacenó la cookie
– Nombre
– Ruta o ubicación en su ordenador
– Estado de seguridad; las cookies marcadas como “seguras” se envían a través de una conexión encriptada.
– Fecha de caducidad (cuándo se eliminará del ordenador)
– Contenido (normalmente, se trata de una cadena de código)

Si has configurado Safari para que bloquee las cookies, es posible que debas aceptar cookies temporalmente para poder abrir una página web. Repite los pasos anteriores y, esta vez, selecciona Siempre. Cuando hayas terminado de utilizar la página, vuelve a desactivar las cookies y elimínalas de la página.

Opera

Cómo habilitar o inhabilitar cookies

Opciones de cookies

Configuración > Opciones > Avanzado > Cookies

Las opciones de cookies controlan el modo en que Opera los maneja. El modo predeterminado es aceptar todas los cookies.

· Aceptar cookies.
Se aceptan todos (predeterminado y recomendado).

· Aceptar cookies sólo del sitio visitado.
Se rechazan los cookies de terceros, para dominios externos al que se está visitando.

No aceptar cookies nunca
Se rechazan todos.

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×