DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6564 – 18.2.2014
Disposicions
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ

RESOLUCIÓ EMO/272/2014, de 12 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/es de malalts i accidentats en ambulància (transport sanitari) (codi de conveni núm. 79001955012002).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×