DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6555 – 5.2.2014
Anuncis de la Generalitat de Catalunya
DEPARTAMENT DE SALUT

EDICTE de 30 de gener de 2014, pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×