DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6546 – 23.1.2014
Anuncis diversos
CONSELL DE COL.LEGIS D’INFERMERES I INFERMERS DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2014, per la qual es dóna publicitat a l'Acord adoptat pel Consell Plenari a la sessió de 15 de gener de 2014, de revocació de l'Acord adoptat pel mateix òrgan en la sessió d'11 d'abril de 2013, de delegació de la funció de resolució de les reclamacions que puguin formular-se en el procés electoral per a l'elecció dels membres de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×