DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6543 – 20.1.2014
Disposicions
DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT. AGÈNCIA DE GESTIÓ D’AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ ECO/54/2014, de 7 de gener, per la qual s'aproven les bases i s'obre la convocatòria d'ajuts per incentivar la participació i el lideratge d'entitats amb seu a Catalunya per esdevenir co-location centers (CLC) d'una comunitat de coneixement i innovació (KIC, de l'anglès knowledge and innovation communities), en el marc de les futures convocatòries dels programes de finançament de la recerca i la innovació de la Unió Europea en l'àmbit de la salut i el benestar.

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6543 – 20.1.2014

Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT. INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

RESOLUCIÓ SLT/47/2014, de 7 de gener, per la qual es convoca concurs específic de trasllat per a la provisió de places bàsiques de la categoria de diplomat/ada sanitari/ària d'infermeria per a l'atenció primària (núm. identificació-DSI-P-2014) i per a l'atenció hospitalària (núm. identificació-DSI-H-2014) de l'Institut Català de la Salut.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×