DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6541 – 16.1.2014
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT

DECRET 4/2014, de 14 de gener, de cessament del senyor Joaquim Casanovas i Lax com a director gerent de l'Institut Català de la Salut.

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6541 – 16.1.2014
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT

DECRET 5/2014, de 14 de gener, de nomenament del senyor Pere Soley Bach com a director gerent de l'Institut Català de la Salut.

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6541 – 16.1.2014
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT

ACORD GOV/2/2014, de 14 de gener, de cessament i nomenament del gerent de Gestió i Prestació de Serveis de Salut.

Butlletí

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Núm. 6541 – 16.1.2014
Càrrecs i personal
DEPARTAMENT DE SALUT

RESOLUCIÓ SLT/22/2014, de 8 de gener, de cessament del senyor Joan Maria Roig i Grau com a gerent d'Entitats Participades de l'Àrea de Patrimoni, Inversions i Recursos Humans del Servei Català de la Salut.

Butlletí

Share This
El teu navegador està desactualitzat!

Actualitza el teu navegador per veure aquesta pàgina web correctament. Recomanem utilitzar Google Chrome o Mozilla Firefox.Descarregar una versió actualitzada

×